Tjenester 2017-05-31T15:22:15+00:00

Eierskifterapport™ er en enkel, men likevel grundig tilstandsrapport som tar utgangspunkt i å kontrollere bygningsdeler hvor det erfaringsmessig oppstår en del konflikter mellom kjøper og selger.

Verdi-og lånetakst er en teknisk vurdering av hva boligen er verdt i dagens marked. Altså en kombinasjon av teknisk tilstand, byggekostnader, tomteverdi og markedsverdi.

En forenklet lånetakst er en forenklet utgave av verdi- og lånetaksten.

Ved kjøp eller salg av fast eiendom (enebolig, leilighet, næringseiendom o.l.) eksisterer det bare unntaksvis en grundig teknisk gjennomgang og vurdering av eiendommen.

Dersom eiendommen skulle få skader,  da er det viktig å sikre et profesjonelt og grundig grunnlag for erstatningssaken.

En rapport for og avgjøre om den gitte skade er en skade som dekkes av selger evt. Selgers eierskifteforsikring.

Når du skal gjøre en av de viktigste investeringene i ditt liv, kan det være lurt å ta med en fagmann på visning.
De fleste som har kjøpt seg en bolig vil nok si at en fagmann på visning er den beste investeringen du, som huskjøper, kan gjøre før du bestemmer deg for noe. 

Når en ny eier kjøper og overtar en bolig vil det som oftest bli endringer i bruken. Dette kan medføre tilpasninger, som igjen kan medføre ombygginger. En fagmann på visning vil også kunne bistå med råd, prisoverslag og ikke minst forslå gode løsninger på hvordan en bolig kan tilpasses nye eiere.

Skal du bygge bolig/fritidsbolig er dette aktuelt for å kontrollere fremdrift og betalingsintervaller. Ofte ønsker banken din at dette blir kontrollert av en takstmann.